ANTONÍN GAVLAS - výtvarné práce

OBRAZY

KERAMIKA

SMALTY

FOTOGRAFIE

SOCHY

REALIZACE

VÝSTAVY

O AUTOROVI

KONTAKT

 

 

Projekty o.s. SILVIE

SILVIE - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO PODPORU UMĚNÍ

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM PLESNÁ 2011

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM PLESNÁ 2009

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM PLESNÁ 2007

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM PLESNÁ 2005

MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SMALTU VÍTKOVICE 2006

SYMPOZIUM UMĚLECKÉHO SMALTU FRÝDLANt N/O. 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKÉHO SMALTU FRÝDLANT N/O. 2008

 

 

 

Výtvarná skupina IN SIGNUM

BAREVNÉ SMALTY- 2014

Beskydské výtvarné léto - Čeladná - 2012

VÝSTAVY SKUPINY IN SIGNUM

OSTRAVA Z DRUHÉ STRANY

 

 

--------------------

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

SMALTY

Antonín Gavlas - smalty

Cesta Antonína Gavlase ke smaltu byla  velmi  logická. Smalt je vlastně  skelná hmota s hlinitými  přísadami, takže se v mnohém chová  jako  keramické glazury. Obeznámenost s keramikou, to byl  také podnět, proč  byl autor pozván na  mezinárodní sympozium  Frýdlantský umělecký smalt v roce 2003.
První setkání se smaltem jej  nadchlo, příjemně překvapilo a snad i trochu zaskočilo. Uvědomil si, že smalt má  mimořádně široké možnosti, které jsou ještě nevyužité a málo známé, chová  se trochu jinak než keramické glazury a  je zde veliká příležitost  jak k technologickým experimentům, tak k obohacení výrazu a tématu.  Objevily se také  jisté paralely s enkaustikou, se kterou autor již léta pracoval.  Ta vyvolává dojem hloubky, což je pro smalt, jako skelnou hmotu, také velmi typický vyjadřovací prostředek. Frýdlantské zkušenosti využil Antonín Gavlas  při organizaci Mezinárodního sympozia smaltu Vítkovice 2006. Pracoval již  na velkých formátech,  na pleších používaných na silážní věže, takže  si mohl ověřit nové polohy. Po roce  se znovu vrací do Frýdlantu, již jako spoluorganizátor a  pokračuje ve své začaté práci. Díky firmě  Beskyd, kde se v roce 2007 sympozium konalo, mohl navíc vyzkoušet i práci se smaltem na  litině. 
Ve smaltech pokračuje Antonín Gavlas ve své  základní výtvarné koncepci,  kdy staví stylizované postavy do geometricky vymezených vztahů. Přesto se objevily i nové prvky, které smalt do jeho námětů přinesl. V prvním setkání to byla hlavně technika  šablony, která jej zaujala a doplnila práci s barvenou hmotou a kresbou, která je pro autora i smalt typická.  Ve Vítkovické epizodě si vyzkoušel  monumentální pojetí a  znovu pracuje se šablonou a kresbou. Ve výrazu je podtržena dekorativnost.  Experimentuje  se syrovou barevností, zdůrazňuje expresivní účinek barvy a staví ji do kontrastu s  figurou. Nové prvky  se objevují i v posledním frýdlantském setkání. V některých námětech se vrací až k antice, což jen rozvíjí jeho obdiv  k renesanci ze  starších prací. Dává ale také větší prostor  barevné hmotně a jejím specifickým  vlastnostem při vytváření tajemných  a sugestivních  kosmických prostorů, o kterých sní jeho  renesančně cítící  člověčí duše.
Karel Bogar
Signály
smalt na plechu, 2015, 50x50 cm
Perspektiva
smalt na plechu, 2009, 78x50cm
Průhled, smalt na plechu, 2008, 56x56cm
Vzhůru, smalt na plechu, 2009, 45x25cm
Krajina snů 1, 2009, 45x48cm
Krajina snů 2, 2009, 45x48cm
Krajina snů 3, 2009, 45x48cm
Tykadla, 2008, 55x60 cm

Očekávání, 2008, 42x48cm
Brána, 2009, 42x48 cm
Práce na sympoziu ve Frýdlantě n.O, 2008
Mezinárodní sympozium smaltu Vítkovice 2006
Poutník, 148x180 cm
Výstava prací z Mezinárodního sympozia smaltu Vítkovice 2006 na náměstí v Ostravě-Vítkovicích
Průlet, 2006, 148x280 cm
Triptych "Vzpomínka na babičku" 78x50cm (3x)
Cyklus "Víly", 78x50cm
Víla, 78x50cm
Oblaka, 78x50cm
Maják, 78x50cm
Výboje, 78x50cm
Peříčka, 78x50 cm
Dopis, 78x60cm
 
 
 
 

ZPĚT - HLAVNÍ STRANA